نویسنده = فاطمه عسکری
تعداد مقالات: 16

1

بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 174-182
فاطمه سفیدکن؛ لیلا صادق‌زاده؛ مریم تیموری؛ فاطمه عسکری؛ شهلا احمدی

2

بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb.

دوره 26، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 596-605
فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی

3

بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv.

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1003-1016
فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ شهلا احمدی

4

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف

دوره 30، شماره 2، بهار 1393، صفحه 322-331
فاطمه عسکری؛ ولی‌الله مظفریان؛ اسلام پارسا

5

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 64-73
فاطمه عسکری؛ شهلا احمدی؛ سعیده مشکی‌زاده؛ محمود نادری حاجی‌باقرکندی؛ عاطفه بهمن‌زادگان جهرمی

6

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه Centaurea depressa M. Bieb.

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 476-485
فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا

7

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه

دوره 35، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-11
فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا؛ مصطفی گلی پور؛ سمیه فکری قمی

8

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه Pimpinella olivierioides Boiss. & Hausskn.

دوره 33، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 185-195
فاطمه عسکری؛ شهلا احمدی

9

بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف

دوره 30، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 756-770
فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ مریم تیموری؛ المیرا احسانی

10

بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 611-620
طیبه مظفری‌دهشیری؛ فاطمه سفیدکن؛ فاطمه عسکری؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی

11

شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 51-63
فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ سعیده مشکی زاده

12

معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 98-104
فاطمه عسگری؛ فاطمه سفیدکن؛ شهلا احمدی

13

مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 239-254
فاطمه عسگری؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی میرزا؛ سعیده مشکی زاده

14

مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 159-169
شهلا احمدی؛ فاطمه سفیدکن؛ پرویز باباخانلو؛ فاطمه عسگری؛ کریم خادمی؛ ناهید ولیزاده؛ محمدعلی کریمی‌فر

15

مقایسه کمی و کیفی اسانس Melissa officinalis L. ازمناطق مختلف

دوره 20، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 229-237
فاطمه عسگری؛ فاطمه سفیدکن

16

مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 125-136
فاطمه عسگری؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی میرزاContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.