نویسنده = حسن نصراله زاده ساروی
تعداد مقالات: 8

1

بررسی پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان در رودخانه هراز

دوره 2، زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 43-54
محمد علی افرائی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمود رامین؛ سامره باقری؛ روح اله اسماعیلی

2

بررسی تغییرات گروه فیتوپلانکتونی باسیلاریوفیتا (Bacillariophyta) در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی در سواحل کلارآباد

دوره 1، بهار 96، بهار 1396، صفحه 24-37
محمد علی افرائی بندپی؛ حسن نصرالله زاده ساروی؛ فاطمه سادات تهامی؛ سید ابراهیم صفوی؛ علیرضا کیهان ثانی

3

بررسی و شناسایی برخی باکتریهای شاخص و بیماریزای ماهی در آبهای منطقه جنوب شرقی دریای خزر (مازندران-گهرباران)

دوره 2، زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 19-30
زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری؛ حسن نصراله زاده ساروی

4

بکارگیری سه گونه باکتری سودوموناس در مهار شکوفایی جلبک سمی نودولاریا

دوره 4، بهار و تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 20-29
رضا صفری؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ زهرا یعقوب زاده

5

تعیین پارامترهای موثر برکیفیت آب رودخانه ارس به روش آزمون مولفه اصلی

دوره 2، زمستان 96، زمستان 1396، صفحه 1-10
حسن نصراله زاده ساروی؛ محمود رامین؛ فریبا واحدی؛ آسیه مخلوق؛ مسطوره دوستدار

6

تعیین غلظت فلزات ضروری، نیمه ضروری و زنوبیوتیک آب در محل احتمالی استقرار قفس پرورش ماهی در سواحل مازندران -منطقه کلارآباد

دوره 1، پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 13-24
حسن نصراله زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ نیما پورنگ؛ شراره فیروزکندیان؛ احد احمد نژاد؛ مژگان عموزاده عمرانی

7

تعیین کمی سطح تروفیکی سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس پارامترهای مختلف فیتوپلانکتون (کلروفیل-آ، زی توده و تراکم)

دوره 2، پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 53-63
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ مرضیه رضایی

8

شکوفایی ماکروجلبک (Cladophora glomerata) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1397

دوره 3، تابستان97، تابستان 1397، صفحه 21-32
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرائی بندپی؛ ابوالقاسم روحی؛ غلامرضا دریانبرد؛ فریبا واحدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.