1.

آت اکولوژی سه گونه مرتعی Ferula gumosa, Artemisia sieberi Stipa hohenackeriana در اکوسیستم های مرتعی استان قم

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 287-308
حسین بشری؛ امرعلی شاهمرادی

2.

اثر آتش‌سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 442-453
علی اصغر نقی پور برج؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین بشری؛ مجید ایروانی؛ پژمان طهماسبی

3.

بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 771-790
حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو

4.

تأثیر شدت‌های مختلف چرایی بر تنوع و ترکیب جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی بلغویی- علویجه اصفهان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 789-804
سیدمهرداد کاظمی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی

5.

تأثیر قرق بلندمدت و چرای تناوبی استراحتی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع منطقه نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی ایستگاه شهید حمزوی حنا- سمیرم اصفهان)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 536-546
سیدمهرداد کاظمی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری

6.

مطالعه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی بومی Astragalus cyclophyllon G.Beek وHedysarum criniferum Boiss در منطقه چادگان اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 823-823
عاطفه شهبازی؛ سید حمید متین خواه؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.