نویسنده = Hormoz Sohrabi
تعداد مقالات: 14

1

ارزیابی الگوی پراکنش مکانی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جنگل‌های زاگرس مرکزی (پژوهش موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق)

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-187
یوسف عسکری؛ علی سلطانی؛ هرمز سهرابی

2

ارزیابی توان گیاه‌پالایی کادمیم در بافت‌های مختلف خاک توسط گونه‌های اقاقیا (Robinia pseoudoacacia L.)، زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Miller) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica Greene)

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 617-625
یحیی خداکرمی؛ انوشیروان شیروانی؛ ژیرار واردانیان؛ هرمز سهرابی

3

الگوی پراکنش مکانی گونه‌های چوبی ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق، اردل

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 22، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-38
هرمز سهرابی

4

برآورد حجم پسماند چوبی درشت کف جنگل با استفاده از نمونه‌برداری با احتمال به نسبت اندازه

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 222-233
سمیه ایزدی؛ هرمز سهرابی

5

برآورد فاکتور زی‌توده اندام‌های مختلف و فاکتور تعمیم زی‌توده صنوبر دلتوئیدس، توسکا ییلاقی و دارتالاب در جنگل‌های دست‌کاشت منطقه کلوده آمل

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 22، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 540-549
جمشید اسلام دوست؛ هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ بهرام ناصری

6

برآورد موجودی حجمی جنگل با استفاده از شاخص‌های بافتی تصاویر هوایی

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 306-297
هرمز سهرابی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمود زبیری

7

بررسی تنوع گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیکی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود، استان کرمانشاه

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 13، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 294-279
هرمز سهرابی؛ مسلم اکبری نیا

8

تعداد مناسب نمونه برای برآورد تاج‌بارش تک‌‌درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌های زاگرس

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 574-584
امید فتحی زاده؛ پدرام عطارد؛ هرمز سهرابی

9

روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 21، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 517-528
محمدکاظم پارساپور؛ هرمز سهرابی؛ علی سلطانی؛ یعقوب ایرانمنش

10

زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 749-762
یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی

11

معادلات آلومتریک برای برآورد اندوخته کربن رو و زیر زمین چهار گونه درختی پهن‌برگ و سوزنی‌برگ

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 492-981
سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابی

12

معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 564-551
یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی

13

مقایسه پنج روش نمونه‌برداری فاصله‌ای برای برآورد ویژگی‌های کمی در جنگلهای زاگرس

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 316-328
یوسف عسکری؛ محمود زبیری؛ هرمز سهرابی؛ مهدی حیدری

14

نتایج مقدماتی استفاده از روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی به‌منظور برآورد زی‌توده اندام‌های هوایی درختان دست‌کاشت توت و اقاقیا در منطقه فولاد مبارکه

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 571-562
سیاوش بختیاروند بختیاری؛ هرمز سهرابیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.