نویسنده = تیمور رستمی شاهراجی
تعداد مقالات: 11

1

ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 319-311
ایرج مسیب‌نژاد؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ احسان کهنه؛ حسن پوربابایی

2

ارزیابی و مقایسه تنوع گونه‌ای در جوامع گیاهی Querco-Carpinetum betulii و Fagetum orientalis ، Carpino-Fagetum orientalis (مطالعه موردی: بخشهای نمخانه و گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار، نوشهر)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 337-326
محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی؛ جواد اسحق نیموری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ مصطفی اسدی؛ اسداله متاجی

3

اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-200
ابوذر حیدری صفری کوچی؛ یعقوب ایرانمنش؛ تیمور رستمی شاهراجی

4

بررسی اثرهای جنگل‌داری شهری از نظر اقتصاد انرژی (مطالعه موردی: شهر همدان)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 333-324
الهام مالمیر؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ رخشاد حجازی

5

بررسی برخی شرایط اکولوژیکی گونه محلب (Cerasus mahaleb (L.) miller) در جنگل های استان خوزستان (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان باغملک)

دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 137-150
حفیظ‌اله شهریاری؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ احسان صیاد؛ صدیقه یوسف نعنایی

6

بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در پنج گونه اکالیپتوس

دوره 19، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 233-222
فرنوش هاشم‌پور؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت

7

بررسی تحمل شوری در چند گونه از اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 325-314
محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی

8

تعیین سن بهره برداری اقتصادی صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 63-75
سلیمان محمدی لیمائی؛ زهرا بهرام‌آبادی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ مصطفی ادیب‌نژاد؛ سید عبدالله موسوی کوپر

9

مطالعه رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا ( Pinus taeda L. ) پس از انتقال به عرصه جنگلکاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 201-191
تیمور رستمی شاهراجی؛ امیر اسلام بنیاد

10

مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 277-268
سوران نقشی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ بیت‌اله امان‌زاده؛ محمود دستمالچی؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ ارسلان همتی

11

مقایسه سودآوری صنوبرکاری باکلن 55/69 دلتوئیدس و شالیکاری (مطالعه موردی: بخش ضیابر استان گیلان)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 596-586
سلیمان محمدی لیمائی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ اکبر دلداریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.