1.

اثرآستاگزانتین بر رشد، ترکیب شیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus,1758)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-24
حمیده ریگی قزاق؛ علی آبرومند؛ سعید ضیایی نژاد؛ پریا اکبری

2.

اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 31-39
محسن علی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ امین غلام حسینی

3.

اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei)

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 151-162
پریا اکبری؛ رها فدایی راینی

4.

عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-11
پریا اکبری

5.

مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 89-99
پریا اکبری؛ فرزانه دباشی؛ رها فدایی راینی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.