کلیدواژه ها = رشد
تعداد مقالات: 104

1

Effect of substitute milk on growth and breeding rates of hysterectomy derived guinea pigs neonates

Archives of Razi Institute
دوره 70، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 105-110
R. Fallahi

2

آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei )

مجله علمی شیلات ایران
دوره 17، شماره 1، بهار 1387، صفحه 109-116
ابوالفضل عسکری ساری؛ عباس متین فر؛ عبدالحمید عابدیان

3

اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خاک و رشد درختان کاج تهران

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 16، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 196-186
آزاده صالحی؛ مسعود طبری؛ جهانگرد محمدی؛ علیرضا علی عرب

4

اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus )

مجله علمی شیلات ایران
دوره 14، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 33-40
عقیل دشتیان نسب؛ عباس متین فر؛ نادر اسدی سامانی؛ مهراب بنافی؛ وحید یگانه؛ بابک قائدنیا؛ محمد سعید گنجور

5

اثرات سطوح مختلف زئولیت موجود در جیره غذایی روی شاخص های رشد شاه میگوی جوان آب شیرین

مجله علمی شیلات ایران
دوره 16، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 81-90
حسینعلی زمانی کیاسج محله؛ مهوش هادوی؛ مجید رضا خوش خلق

6

اثرات سلنیوم آلی و معدنی بر عوامل رشد، پارامترهای خونی و ایمنی‌شناسی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 129-138
کاوس نظری؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ نیما یلا؛ عیسی شریف‌پور؛ ابوالقاسم کمالی

7

اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 37-48
اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی

8

اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 23، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 109-116
نصیر نیامیمندی؛ غلامعباس زرشناس؛ محمد خلیل پذیر؛ فاضل میرزایی؛ اسماعیل آشوری

9

اثرات متقابل اسید آمینه میتونین و ‌کارنتین بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 26، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 105-118
عبدالصمد کرامت؛ آزاده ابولفضلی

10

اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 17، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 107-120
مهدی سلطانی؛ بهرام فلاحتکار؛ محمد پورکاظمی؛ بهروز ابطحی؛ محمدرضا کلباسی؛ محمود محسنی

11

اثر باکتری‌های محرک رشد بر صفات رویشی و عناصر تغذیه‌ای نونهال‌های فندق (Corylus avellana) در نهالستان فندقلوی اردبیل

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 25، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-116
یونس رستمی کیا؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احمد اصغرزاده؛ احمد رحمانی

12

اثر بتائین به عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت به استرس در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-92
رضا اکرمی؛ حسین چیت ساز؛ سماعیل جباری

13

اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-108
یوسف ایری؛ محمود حافظیه؛ عبدا.. حق پناه؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ بهروز قره وی؛ عبدالوهاب کر؛ نیاز محمد کر؛ فرحناز لکزائی

14

اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه انار (.Punica granatum L) رقم رباب نیریز در شرایط اقلیمی خشک

به زراعی نهال و بذر
دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-90
محمدهادی راد؛ محمدرضا اصغری؛ محمدحسن عصاره

15

اثر تنش خشکی بر شاخص‌های رشد، فاکتورهای فتوسنتزی، میزان پروتئین و محتوای یونی در بخش‌های هوایی و زیرزمینی دو رقم سویا

رستنیها
دوره 8، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 17-29
مریم نیاکان؛ مه‌لقا قربانلی

16

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 239-251
کیوان بابایی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ رضا جباری

17

اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 1-18
احمد رحمانی؛ حیدر علی دانشور؛ حسین سردابی

18

اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz.

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 26، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 438-451
اروجعلی خرسندی؛ عباس حسنی؛ فاطمه سفیدکن؛ حبیب شیرزاد؛ علیرضا خرسندی

19

اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 426-413
حسین سردابی

20

اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده‌های دست‌کاشت کاج تدا درگیلان

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 15، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 232-217
یوسف گرجی بحری؛ ارسلان همتی؛ رضا مهدوی

21

اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 20، شماره 3، بهار 1390، صفحه 63-74
عظیم عظیمی؛ سید عباس حسینی؛ محمد سوداگر؛ حسن اصلان پرویز

22

اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 13، شماره 1، بهار 1383، صفحه 115-128
ضیا کردجزی؛ ابوالقاسم کمالی؛ رجب محمد نظری؛ فرهاد یغمایی

23

اثرسطوح متفاوت جایگزینی پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در رشد، بقاء و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 19، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 77-84
میثم طاولی؛ متین شکوری؛ عباسعلی مطلبی؛ حامد قلی پور نوذری؛ سمیرا ناصری

24

اثر سطوح مختلف پیکولینات کروم جیره برعملکرد تولید، هماتولوژی و سطوح لیپیدی کبد در ماهی طلال هندی (Rastrelliger kanagurta)

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک
دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 160-169
پریا اکبری؛ سارا مکاری

25

اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

مجله علمی شیلات ایران
دوره 19، شماره 4، بهار 1390، صفحه 11-20
محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.