1.

اثرکشت‌های تاخیری بر عملکرد علوفه ارقام شبدر در منطقه کرج

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 375-387
محمد زمانیان

2.

ارزیابی انواع کشت مخلوط ماشک داسی کارپا و جو پاییزه تحت شرایط دیم سردسیر مهاباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13
محمود پوریوسف میاندوآب؛ خشنود علیزاده

3.

ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم

دوره 24، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 314-322
فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی

4.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های علف پشمکی (Bromus tomentellus)

دوره 27، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 483-494
افشین بافنده روزبهانی؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی

5.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 314-326
محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری

6.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 315-328
محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری

7.

ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 143-162
علی اشرق جعفری؛ مهدی ضیایی نسب

8.

ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 1، بهار 1383، صفحه 91-109
علی اشرق جعفری؛ محسن حسام زاده؛ حسن مداح عارفی؛ مهدی ضیایی نسب

9.

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اکوتیپ‌های بومی اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) در شرایط آبی و دیم کردستان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 549-561
بایزید یوسفی؛ علی اشرف جعفری

10.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-118
مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری

11.

ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-326
محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه

12.

ارزیابی عملکرد کمی وکیفیت علوفه در کشت مخلوط ماشک(Vicia panonica) و خلر (Lathyrus sativus) با گرامینه‌های یک‌ساله در شرایط دیم استان مرکزی

دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-95
افشین روزبهانی

13.

ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه هفت رقم شبدر سفید (Trifolium repense L.) در مراتع البرز شمالی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 615-623
صادق پورمرادی؛ علی اشرف جعفری

14.

ارزیابی کیفیت علوفه تولیدی ارقام شبدر قرمز Trifolium pratense L.)) کشت شده در مراتع البرز شمالی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 121-130
صادق پورمرادی؛ علی اشرف جعفری

15.

ارزیابی محصول علوفه و سازگاری هفت جمعیت‌ شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) بصورت کشت خالص و مخلوط با فستوکا بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در مراتع البرز شمالی

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 22-33
صادق پورمرادی؛ علی‌اشرف جعفری

16.

ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشن های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 640-654
هوشمند صفری؛ علی اشرف جعفری

17.

ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 182-198
محسن فرشادفر؛ علی اشرف جعفری؛ ایرج رضایی؛ عزت اله فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری

18.

بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین در شرایط دیم منطقه سیساب خراسان شمالی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 689-703
علی اکبر عامری؛ علی اشرف جعفری

19.

بررسی اثر روش کشت و میزان بذر بر عملکرد علوفه و برخی صفات زراعی یونجه نیکشهری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-147
خالد میری

20.

بررسی اثر میزانهای مختلف بذر کشت شده بر عملکرد علوفه گونه یونجه‌یکساله Medicago rigidula در کردستان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 394-401
فرهنگ قصریانی؛ بایزید یوسفی

21.

بررسی امکان کشت پی در پی ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط گلخانه‌های منطقه جیرفت

دوره 29، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 485-503
غلامرضا افشارمنش

22.

بررسی تاثیر میزان بذر و کود فسفر بر عملکرد علوفه اسپرس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-214
تقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده

23.

بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 280-293
کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی

24.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 281-296
علی اشرق جعفری؛ مهدی ضیایی نسب

25.

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 215-229
علی اشرف جعفری؛ احمد گودرزی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.