1.

اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.)

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 617-628
حیدر مفتاحی زاده؛ یوسف حمید اوغلی؛ محمدحسن عصاره؛ محید جوانمرد داخلی

2.

بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 99-109
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمد علیها؛ مصطفی گلی پور؛ فرهنگ جعفری

3.

پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 12-28
سید عباس میرجلیلی

4.

کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-84
زهرا شیخ الاسلامی؛ مهدی کریمی؛ مهدی قیافه داودی

5.

مقایسه توده‌های بومی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) با واریته‌های تجاری از نظر اجزای عملکرد، عملکرد و خصوصیات کیفی تحت شرایط فصول مختلف کشت

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 456-470
حیدر مفتاحی زاده؛ محمدحسن عصاره


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.