1.

شناسنامه

صفحه 1-8

2.

بررسی سازگاری گونه ارس ویرجینیا (Juniperus virginiana) در ایستگاه تحقیقات چمستان نور

صفحه 10-1
سید رضا مصطفی نژاد؛ سید احسان ساداتی

3.

بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه

صفحه 18-11
محمدرضا نگهدار صابر؛ محمد فتاحی؛ عبدالرضا نصیرزاده

4.

مقایسة جنگلکاری بادام کوهی در دو دامنة شمالی و جنوبی جنگلهای تخریب یافته استان‌ چهارمحال و بختیاری

صفحه 31-19
یعقوب ایران منش؛ حسن جهانبازی گوجانی

5.

بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)

صفحه 42-32
رضاحسین حیدری؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ هوشنگ سبحانی

6.

طراحی و ساخت ماشین برداشت صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت

صفحه 54-43
فرشید مریخ؛ محمد کاظم عراقی؛ رضا باقری

7.

تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان

صفحه 64-55
هاشم حبشی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ رامین رحمانی

8.

بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند)

صفحه 75-65
شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حسین سردابی؛ سید علیرضا موسوی؛ عبدالرضا دهبندی؛ علی برهانی؛ سعید قاسمی

9.

تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum)

صفحه 82-76
مریم تیموری؛ سودابه علی احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ محسن کلاگری


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.