دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 98، زمستان 1395، صفحه 171-179  XML

1

مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان

صفحه 1-10
ابوالفضل عسکری ساری

2

تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان

صفحه 11-21
غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی

3

بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی

صفحه 23-39
محمد علی افرائی بندپی؛ عبدا... هاشمیان کفشگری؛ فرخ پرافکنده

4

تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان

صفحه 41-50
نغمه موری بختیاری؛ رحیم پیغان؛ فاطمه منزوی

5

ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

صفحه 51-63
مهتاب خلجی؛ عیسی ابراهیمی؛ ابراهیم متقی؛ سعید اسداله؛ هستی هاشمی نژاد

6

تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 65-74
سهیل ایگدری

7

ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان

صفحه 75-86
مینا سیف زاده؛ علی اصغر خانی پور؛ یزدان مرادی

8

مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides

صفحه 87-96
مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ حجت اله فروغی فرد؛ محمد صدیق مرتضوی؛ محمدرضا زاهدی

9

اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849)

صفحه 97-111
محمد اتفاق دوست؛ حمید علاف نویریان

10

مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران

صفحه 113-127
سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ اسمعیل یوسف زاد؛ یعقوبعلی زحمتکش

11

بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

صفحه 129-141
نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

12

مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

صفحه 143-157
حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ محمد علی افرایی؛ عبداله نصراله تبار؛ آسیه مخلوق؛ نظیر واحدی

13

یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

صفحه 159-163
حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی

14

یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine

صفحه 165-170
زهره مخیر

15

یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)

صفحه 171-179
سپیده عمرانی

16

یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان

صفحه 181-186
زهرا معصومی؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ سید محمد موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.