دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 98، زمستان 1395، صفحه 171-179  XML

1

مقایسه میزان آهن و ارزیابی خطر (HQ) در عضله ماهیان دریایی و ماهیان پرورشی در استان خوزستان

شیلات ایران
صفحه 1-10
ابوالفضل عسکری ساری

2

تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان

شیلات ایران
صفحه 11-21
غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیامک بهزادی

3

بررسی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در سواحل جنوبی دریای خزر بمنظور استقرار قفس های پرورش ماهی

شیلات ایران
صفحه 23-39
محمد علی افرائی بندپی؛ عبدا... هاشمیان کفشگری؛ فرخ پرافکنده

4

تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان

شیلات ایران
صفحه 41-50
نغمه موری بختیاری؛ رحیم پیغان؛ فاطمه منزوی

5

ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

شیلات ایران
صفحه 51-63
مهتاب خلجی؛ عیسی ابراهیمی؛ ابراهیم متقی؛ سعید اسداله؛ هستی هاشمی نژاد

6

تعیین جنسیت مطلوب برای مقایسه ریخت‌شناختی جمعیت‌های ماهی گورخری (Aphanius dispar) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

شیلات ایران
صفحه 65-74
سهیل ایگدری

7

ارزیابی کیفیت بتا کاروتن استخراج شده از آزولا فیلیکوئیدس (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به روش هیدرولیز قلیایی در فصل تابستان

شیلات ایران
صفحه 75-86
مینا سیف زاده؛ علی اصغر خانی پور؛ یزدان مرادی

8

مطالعه اثر ضد جلبکی 6 گونه جلبک ماکروسکوپی خلیج فارس بر رشد و شکوفایی جلبک Cochlodinium polykrikoides

شیلات ایران
صفحه 87-96
مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ حجت اله فروغی فرد؛ محمد صدیق مرتضوی؛ محمدرضا زاهدی

9

اثر درصدهای غذادهی متفاوت بر شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849)

شیلات ایران
صفحه 97-111
محمد اتفاق دوست؛ حمید علاف نویریان

10

مطالعه اکولوژیک جوامع زئوپلانکتون دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر- تهران) و اولین گزارش از ژله ماهی آب شیرین (Craspedacusta sp.)در ایران

شیلات ایران
صفحه 113-127
سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ اسمعیل یوسف زاد؛ یعقوبعلی زحمتکش

11

بررسی اثر سطوح متفاوت اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر ترکیبات بیوشیمیایی و پروفیل اسید آمینه بدن ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

شیلات ایران
صفحه 129-141
نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

12

مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

شیلات ایران
صفحه 143-157
حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ محمد علی افرایی؛ عبداله نصراله تبار؛ آسیه مخلوق؛ نظیر واحدی

13

یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

شیلات ایران
صفحه 159-163
حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی

14

یافته کوتاه: تعیین درصد و فراوانی آلودگی میگوهای سفید هندی (Penaeus indicus) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) بندرعباس به تک یاخته داخلی Gregarine

شیلات ایران
صفحه 165-170
زهره مخیر

15

یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b,a c,) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی گمیشان)

شیلات ایران
صفحه 171-179
سپیده عمرانی

16

یافته کوتاه: اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری‌های متفاوت آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان

شیلات ایران
صفحه 181-186
زهرا معصومی؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ سید محمد موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.