دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397  XML

1

برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت

صفحه 1-10
فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان

2

اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج

صفحه 11-22
محمد رضا مجیدی؛ بهرام میر شکاری؛ بتول صمدانی؛ حسن حاج نجاری؛ فرهاد فرحوش

3

کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L)

صفحه 23-31
حسین ادیم؛ بتول صمدانی؛ ابراهیم ممنوعی

4

اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک

صفحه 33-42
علیرضا یوسفی؛ یوسف قاضی خانلو؛ علی عمارلو

5

ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

صفحه 43-58
بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی

6

برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم

صفحه 59-69
محمدامین قسام؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ محمدعلی باغستانی

7

اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)

صفحه 71-81
سمیه فروزش؛ سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده

8

بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L)

صفحه 83-95
مهدی دستورانی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عباس بیابانی؛ زینب اورسجی؛ میثم حبیبی

9

برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا

صفحه 97-108
فریبا راست گردانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی

10

بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم

صفحه 109-127
مژگان ویسی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد صالح منصوری؛ محسن غیاثوند


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.