1.

شناسنامه جلد 2-29


2.

اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری

صفحه 247-260
سمیه میرزایی؛ اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ شهاب مداح‌حسینی

3.

واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.) به نیتروژن و تراکم کاشت

صفحه 261-268
احمد اکبری نیا

4.

بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 269-280
معصومه قاضی مناس؛ شهرام بانج شفیعی؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ محمدتقی درزی

5.

سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران

صفحه 281-295
عذرا صبورا؛ خدیجه دادمهر؛ مسعود رنجبر

6.

تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین

صفحه 296-312
علیرضا پیرزاد؛ منوچهر علیزاده؛ عبدالله حسن‌زاده قورت‌تپه؛ رضا درویش‌زاده

7.

بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت

صفحه 313-324
لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا

8.

بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران

صفحه 325-342
محمد فتاحی؛ وحیده ناظری؛ فاطمه سفیدکن؛ ذبیح‌اله زمانی

9.

بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی

صفحه 343-357
حمیدرضا عیسوند؛ اصغر شرفی؛ احمد اسماعیلی

10.

واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.)

صفحه 358-372
آلاله متقیان؛ همت‌اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ بهاره متقیان

11.

بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 373-386
مریم نیک‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ کامکار جایمند؛ فیروزه حاتمی

12.

مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته

صفحه 387-398
راحله خطیب‌زاده؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ محمد فارسی

13.

بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی

صفحه 399-411
مریم بهداد؛ نعمت‌الله اعتمادی؛ ابراهیم بهداد؛ حسین زینلی

14.

بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی

صفحه 412-424
مژگان لارتی؛ صابر قاسم‌پور؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهمن علیزاده

15.

بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 425-437
محمّدتقی عبادی؛ مصطفی رحمتی؛ مجید عزیزی؛ محمّد حسن‌زاده خیاط؛ علیرضا دادخواه

16.

تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور

صفحه 438-459
سعید یوسف‌زاده؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ امیر قلاوند؛ محسن رشدی؛ امین صفرعلیزاده

17.

اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.)

صفحه 460-475
پرویز رضوانی‌مقدم؛ عسکر غنی؛ میترا رحمتی؛ سعیده محتشمی

18.

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه Centaurea depressa M. Bieb.

صفحه 476-485
فاطمه عسکری؛ مهدی میرزا

19.

بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر میزان ماده مؤثره دانه گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerate)

صفحه 486-501
سودابه عبداله زارع؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند

20.

بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران

صفحه 502-515
سعید داداشی؛ مراد موسی‌زاده؛ سیدمحمد موسوی؛ علیرضا یاوری

21.

تأثیر عصاره شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر تعداد گلبول‌ها و پارامترهای مختلف خونی در موش‌های نر آزمایشگاهی

صفحه 516-525
مهرداد مدرسی؛ سحر پورمتین


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.